You are here

VVM-pligtige anlæg

Retningslinjerne omfatter anlæg, der er omfattet af planlovens VVM-regler.

§ 20.1 For projekter, der er omfattet af reglerne om vurdering af virkning på miljøet (VVM), og som må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal der udarbejdes VVM-redegørelser før etablering.

§ 20.2 Udformning, placering, anvendelse mv. af projekter, hvor der er udarbejdet en VVM-redegørelse, skal være i overensstemmelse med VVM-redegørelsen.