You are here

Skov

Retningslinjerne fastlægger, hvor skovrejsning skal fremmes ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning. Desuden fastlægges, hvilke områder der af hensyn til natur og landskab skal friholdes for skov.
 

Retningslinjer

§ 7.1 Skovrejsning skal primært ske inden for de udpegede skovrejsningsområder (positivområderne)

§ 7.2 Inden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne), må der ikke plantes skov.

§ 7.3 Inden for negativområder, som samtidig er udpeget til graveområde, kan der på baggrund af en konkret vurdering gives mulighed for skovrejsning, efter at råstofressourcen er udnyttet.