You are here

Find rammebestemmelser

Guide til at finde kommuneplanrammer.

Du kan ved hjælp af kortet nedenfor finde den rammebestemmelse du søger.

1. Du kan søge en adresse frem i søgefeltet

2. Derefter klikker du på kortet for at se hvilken kommuneplanramme, der gælder for området.

 
 

Du kan finde lister over kommuneplanrammerne inden for delområderne her:

Hvad er kommuneplanrammer?

Kommuneplanrammer fastlægger konkrete rammer i geografisk afgrænsede områder for den fremtidige anvendelse, omfang af bygninger, friarealer, parkering mv. 

Rammerne anvendes ved udarbejdelse af lokalplaner, men også som administrationsgrundlag ved eksempelvis byggesags- og landzonesagsbehandling, hvis en given ejendom ikke er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt og/eller deklaration.

Kommuneplanrammerne består dels af generelle rammer for det enkelte delområde, dels detaljerede rammer for det enkelte specifikke rammeområde.

Kommuneplanrammerne indeholder ikke samtlige bindinger for et givent område, idet gældende lovgivning, vejledninger for fx. støj-og miljøforhold, landsplandirektiver mv. til enhver tid skal respekteres. Endvidere er retningslinjerne under kommuneplanens plantemaer samt andre planer bl.a. for forsyningsområdet også gældende administrationsgrundlag.