You are here

Erhvervsklynger og råstofindvinding

Retningslinjerne angiver områder til lokalisering af bestemte typer af virksomheder.

Retningslinjer

Erhvervsklynger

§ 22.1 Erhvervsområderne ved Roskilde Universitet, Trekroner forbeholdes Videns- og forskningsrelaterede erhverv.

§ 22.2 I forsknings- og erhvervsområdet ved Risø skal der lokaliseres cleantecherhverv og relaterede virksomheder.

§ 22.3 Musiconområdet forbeholdes kreative- og musiske  erhverv.

§ 22.4 Roskilde bymidte forbeholdes byerhverv og erhverv indenfor finans, forretningsservice, kultur og handel.

§ 22.5 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav skal lokaliseres i erhvervsområdet ved Gadstrup.

§ 22.6 Tungere erhverv skal som udgangspunkt placeres i området ved Store Hede Vest.

Råstofindvinding

§ 22.7 Der kan foretages råstofindvinding inden for udlagte graveområder i Region Sjællands råstofplan.

§ 22.8 Efterbehandling skal så vidt muligt understøtte kommunale udviklingsinteresser og den efterfølgende arealanvendelse. Der henvises til Strategi for Roskildes Grønne Ring for graveområder beliggende i de bynære landskaber omkring Roskilde.