You are here

Erhverv, handel og turisme

Politik og strategier

Byrådet vil skabe gode rammer for vækst.  Roskilde Kommunes erhvervspolitikker og udviklingsaftaler beskriver kommunens fokus på at forbedre rammebetingelserne for de eksisterende virksomheder og på at udvikle erhvervsklynger af virksomheder. Udviklingen af erhvervsklyngerne skal særligt målrettes cleantech, fødevareerhverv, handel, oplevelses- og kreative erhverv og turisterhverv.

Roskilde skal fortsat være regionens største og mest oplevelsesintense handelsby og kunne tiltrække endnu flere handlende. Både traditionelle og nyskabende butikskoncepter skal kunne finde plads i kommunen. Herved sikres det alle borgere har god adgang til indkøb, og dagligvarer i nærheden af boligen.

Det er byrådet mål at skabe vækst i turismeomsætningen ved flere overnatninger i forbindelse med kultur-, erhvervs-, naturturisme og den almindelige brede turisme.

Det gør Kommuneplan 2016

Kommuneplanen sikrer fortsat et bredt udvalg af lokaliteter og muligheder for traditionelle produktionserhverv. Der er efterspørgsel efter arealer til lettere industri og håndværk i Roskilde, og Kommuneplan 2016 udlægger derfor nye arealer øst for det eksisterende erhvervsområde Store Hede. Omvendt er der ikke efterspørgsel efter nye erhvervsgrunde i Jyllinge, og Kommuneplan 2016 ændrer derfor udvidelsesmuligheden for erhvervsområdet Møllehaven til mulighed for at bygge boliger.

Virksomheder inden for samme brancher er ikke kun konkurrenter, men kan også bruge og styrke hinanden. Virksomheder der ligner hinanden kan have en fordel af at blive samlet i erhvervsklynger. Derfor er nogle områder fortrinsvist udpeget til bestemte erhverv.  Det er eksempelvist gjort med kreative erhverv ved Musicon og videns erhverv ved Risø og Trekroner.

I bymidterne i Roskilde og Jyllinge, samt ved Musicon arbejdes der på at udvikle mere blandede byer hvor boliger og erhverv i højere grad tænkes sammen. Det arbejde skal fortsættes og udvidedes til også at omfatte bymidten i Viby.

Kommunen skal fortsat have en velfungerende centerstruktur, der giver gode muligheder for indkøb i lokalområderne. Derfor fastholder kommuneplanen den hidtidige centerstruktur og giver mulighed for nye butikker enkelte steder. Særligt kan nævnes store udvalgsvarebutikker syd for Trekroner og en dagligvarebutik ved Gadstrup/Snoldelev. Muligheder for nye hoteller og overnatningsanlæg videreføres fra Kommuneplan 2013.