You are here

Detailhandel

Retningslinjerne skal sikre, at ny udvikling af detailhandel sker inden for den udlagte centerstruktur, så alle har god adgang til indkøb
 

 

Retningslinjer

§ 23.1 Afgrænsning af centerstrukturens bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til pladskrævende varegrupper samt øvrige områder med mulighed for butikker fremgår af kort.

Centerområder i Roskilde og Trekroner

§ 23.2 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Roskilde bymidte fastsættes til 125.000 m2. I området Algade-Sortebrødre Plads (rammeområde 1.CR.9) kan der planlægges for én udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal op til 5.000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de øvrige butikker må ikke overstige 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Dog må bruttoetagearealet for den enkelte butik ikke overstige 300 m2 i området afgrænset af Kornerups Vænge, Bredgade, Allehelgensgade, Læderstræde, Vor Frue Stræde, Toldbodgade Jernbanegade, Køgevej, jernbanen, Skovbogade og Ringstedgade (rammeområderne 1.CR.15, 1.CR.16, 1.CR.17 og 1.CR.18).

§ 23.3 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Trekroner bymidte fastsættes til 25.000 m2. I området nord for jernbanen (rammeområde 2.CR.1) kan det samlede maksimale bruttoetageareal være 10.000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker nord for banen må ikke overstige 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. I området syd for jernbanen (rammeområde 2.CR.2) kan det samlede bruttoetageareal være 15.000 m2. Der kan syd for banen kun være udvalgsvarebutikker med bruttoetageareal på mindst 1.000 m2 og op til planlovens grænse, og kun butikker, som efter kommunens konkrete vurdering ikke er egnet til placering i øvrige centerområder. Der kan syd for banen ikke etableres dagligvarebutikker.

§ 23.4 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Hyrdehøj bydelscenter fastsættes til 7.400 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må ikke overstige 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

§ 23.5 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Musicon bydelscenter fastsættes til 5.000 m2. Der kan kun etableres nye butikker i rammeområde 3.CB.2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må ikke overstige 1.200 m2 for dagligvarebutikker og 750 m2 for udvalgsvarebutikker. I rammeområder 3.CB.1 kan der ikke etableres nye butikker. Den eksisterende dagligvarebutik kan være op til 1.200 m2.

§ 23.6 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Københavnsvej bydelscenter fastsættes til 4.000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må i området nord for Københavnsvej ikke overstige 1.000 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må i området syd for Københavnsvej ikke overstige 1.500 m2 for dagligvarebutikker og 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

§ 23.7 Det samlede bruttoetageareal til butikker i Holbækvej bydelscenter fastsættes til 4.500 m2. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker må ikke overstige 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

§ 23.8 Der fastsættes følgende for bruttoetagearealer til butikker i lokalcentre og mindre områder med mulighed for butikker:

Centerområde

Samlet butiksareal

Butiksstørrelser dagligvarer/udvalgsvarer

 Kongebakken lokalcenter

650 m2

650/650 m2

 Klosterengen lokalcenter

1.250 m2

1.000/1.000 m2

 Himmelev lokalcenter

3.000 m2

1.000/1.000 m2

 Østervang lokalcenter

2.000 m2

1.000/1.000 m2

 Bakkegården lokalcenter

1.500 m2

1.000/1.000 m2

 Roskildevænget lokalcenter 1.600 m2 1.000/600 m2

 Rørmosen lokalcenter

1.500 m2

1.000/1.000 m2

 Svogerslev lokalcenter

3.000 m2

1.000/1.000 m2

 Vindinge landsby

1.800 m2

1.000/300 m2

 Musicon - (salg af egne  produkter)

1.500 m2

100/100 m2

 Erhvervsområde Himmelev Bygade

1.000 m2

Kun én dagligvarebutik


Centerområder i kommunens nordlige del

§ 23.9 Der fastsættes følgende for bruttoetagearealer til butikker:

Centerområde

Samlet butiksareal

Butiksstørrelser dagligvarer/udvalgsvarer

 Jyllinge bymidte

16.500 m2

3.500/2.000 m2

 Ågerup lokalcenter

2.000 m2

1.000/1.000 m2

 Gundsømagle lokalcenter

2.000 m2

1.000/500 m2

 Nordmarken lokalcenter

2.250 m2

1.000/1.000 m2


Centerområder i kommunens sydlige del

§ 23.10 Der fastsættes følgende for bruttoetageareal til butikker:

Centerområde

Samlet butiksareal

Butiksstørrelser dagligvarer/udvalgsvarer

 Viby bymidte

12.000 m2

3.500/2.000 m2

 Gadstrup lokalcenter

3.000 m2

1.000/1.000 m2

 Snoldelev

1.000 m2

1.000/0 m2


Pladskrævende varegrupper

§ 23.11 Der fastsættes følgende for arealer til butikker for pladskrævende varegrupper:

Område

Samlet butiksareal

Butiksstørrelser

 Bytoften

9.500 m2

1.500 m2

 Rønøs Allé

6.000 m2

6.000 m2

 Motelvej 5.000 m2 5.000 m2

 Industrivej Øst

50.000 m2

10.000 m2

 Erhvervsområde Gl. Marbjergvej og Vestre Hedevej 45.000 m2 10.000 m2

 Erhvervsområde Navervej

9.100 m2

5.000 m2

 Trekroner Syd

14.000 m2

7.000-14.000 m2

 Maglegårdsvej Syd *

10.000 m2

5.000 m2

 Ringstedgade/Borgediget

5.900 m2

5.000 m2

 Erhvervsområde Darupvang

5.000 m2

1.500 m2

 Møllehaven Jyllinge

7.500 m2

1 butik 3.000 m2, øvrige 1.500 m2

* Rammen for Maglegårdsvej Syd kan udelukkende anvendes til udvidelse af to eksisterende bilbutikker.

Øvrige butikker

§ 23.12  Enkeltstående mindre butikker med et bruttoetageareal på op til 300 m2 til et lokalområdes daglige forsyning kan placeres i en række områder uden for centerstrukturen. Enkeltstående butikker bør som udgangspunkt placeres med en afstand af mindst 500 meter fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål. Muligheden fremgår af de enkelte rammeområder.

§ 23.13 I tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, campingpladser, genbrugspladser, stadioner, fritliggende turistattraktioner o.l. der ligger uden for centerstrukturen, kan der etableres butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

§ 23.14 I tilknytning til en virksomheds produktion kan der etableres mindre butikker til salg af egne produkter. Det maksimale bruttoetageareal til de enkelte butikker må ikke overstige 300 m2. En butik skal være af underordnet betydning for den generelle detailhandelsstruktur, områdets øvrige karakter, trafikforsyning mv.