You are here

8. Jyllinge- og Gundsømagleområdet

Jyllinge- og Gundsømagleområdet omfatter Jyllinge, Gundsømagle, sommerhusområdet Kastaniehøj og de omliggende landområder.

De følgende afsnit beskriver byrådets strategi for delområdet. Strategien er opdelt i overskrifterne:

Udviklingsprojekterne Grøn Blå Strategi, kommunens strategier og handleplaner for klimatilpasning og strategisk energiplanlægning samt kommunens  cyklistplan beskriver mere detaljeret, hvordan dele af strategierne tænkes realiseret.