You are here

7. Risø- og Ågerupområdet

Risø- og Ågerupområdet omfatter forskningsområdet ved Risø, byområdet Ågerup/Store Valby og landsbyerne Herringløse, Gundsølille, Hvedstrup, Kirkerup, Tågerup og Lille Valby med omliggende landområder

De følgende afsnit beskriver byrådets strategi for delområdet. Strategien er opdelt i overskrifterne

Udviklingsprojekterne Grøn Blå Strategi, kommunens strategier og handleplaner for klimatilpasning og strategisk energiplanlægning samt kommunens  cyklistplan beskriver mere detaljeret, hvordan dele af strategierne tænkes realiseret.