You are here

6. Vibyområdet

Viby-området omfatter Viby samt landsbyerne Dåstrup, Assendløse, Søster Svendstrup, Kirke Syv, Øster Syv, Ramsømagle, Ramsølille, Ørsted, Hønske og Birkede med omliggende landområder.

De følgende afsnit beskriver byrådets strategi for delområdet. Strategien er opdelt i overskrifterne:

Udviklingsprojekterne Grøn Blå Strategi, kommunens strategier og handleplaner for klimatilpasning og strategisk energiplanlægning samt kommunens  cyklistplan beskriver mere detaljeret, hvordan dele af strategierne tænkes realiseret.