You are here

5. Gadstrupområdet

Gadstrupområdet omfatter Gadstrup, landsbyerne Snoldelev, Vor Frue, Darup, Kamstrup, Tjæreby, Skalstrup, Brordrup, Hastrup og Salløv med omliggende landområder samt sommerhusområdet ved Ramsø Gårde.

De følgende afsnit beskriver byrådets strategi for delområdet. Strategien er opdelt i overskrifterne

Udviklingsprojekterne Grøn Blå Strategi, kommunens strategier og handleplaner for klimatilpasning og strategisk energiplanlægning samt kommunens  cyklistplan beskriver mere detaljeret, hvordan dele af strategierne tænkes realiseret.